Уведомление за инвестиционни намерения - „Реконструкция на част от улична мрежа, включваща изместване на стоманобетонни стълбове (СБС) от
О.Т. 14 до О.Т. 17, част от клон „А“ на въздушна мрежа НН към ТП 3 Дичево, находящи се в с. Дичево, ул.
„Единадесета“, общ. Главиница, обл. Силистра pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.