Уведомление за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Водовземане от дере, преминаващо през землището на с. Малък Преславец, община Главиница, с цел напояване на 84 дка земеделски площи в местността "Зеленчукова градина", както и монтаж на мобилна помпа и разпръскваща инсталация за дъждуване".

  Община Главиница уведомява, че в РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Водовземане от дере, преминаващо през землището на с. Малък Преславец, община Главиница, с цел напояване на 84 дка земеделски площи в местността "Зеленчукова градина", както и монтаж на мобилна помпа и разпръскваща инсталация за дъждуване" с вх. № АО-1375-(9)/14.07.2021г. Възложител – Земеделска Кооперация "Дунав-93"

    Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване”, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез елeктронна поща: riosv@riosv- ruse.org, както и в Община Главиница и Кметство село Малък Преславец.

1: Инфо за преценяване от ОВОС pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.