Съобщение на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2020 г.)

 

от

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

с. Черногор, общ. Главиница, ул. „Четиринадесета” №1

ЕИК: 118548489

                                             СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на 4/четири/ броя тръбни кладенци – нови в поземлени имоти с №№ 009003, 009006 и 009007 в землището на с. Черногор, ЕКАТТЕ: 81075, общ. Главиница, обл. Силистра.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Русе.

Приложение:

  • Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.