Заповед № РД-01-565/17.09.2020г. за одобряване на ПУП-ПЗ, част от КПИИ на строеж „Автомивка на самообслужване“ за ПИ 30689.101.35, местност „Стопански двор“ по плана на с.Зебил, общ.Главиница.
 

- РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ pdf

 
 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.