• Начало
 • СЪОБЩЕНИЯ
 • Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че информация за вида и размера на данъчните Ви задължения и плащанията им към Община Главиница може да се извърши чрез:

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че информация за вида и размера на данъчните Ви задължения и плащанията им към Община Главиница може да се извърши чрез:

HeaderGlalvinitsa2020

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че информация за вида и размера на данъчните Ви задължения и плащанията им към Община Главиница може да се извърши чрез:

 • Касата на отдел „Местни данъци и такси”, находяща се в гр. Главиница, стая №1;
 • Изнесени каси по населени места на Община Главиница;
 • Банков превод по банкова сметка на Община Главиница;

 

Централна Кооперативна Банка”

 

IBAN- BG12CECB97908447835600

 

BIC- CECBBGSF

Код за вид плащане

Основание за плащане

44 14 00

Патентен данък и лихви върху него

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него

44 23 00

Данък върху превозни средства и лихви върху него

44 24 00

Такса за битови отпадъци и лихви върху него

44 25 00

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

44 34 00

Други данъци и лихви върху тях - /недобори пътен данък /

44 65 00

Приходи от глоби и санкции

44 13 00

Такси за притежаване на куче

 • Български Пощи ЕАД;
 • ПОС терминално устройство на касата на Отдел „ Местни данъци и такси”, стая №1;
 • на касите на Easy Pay;
 • по интернет, чрез ePay;
 • електронна справка през системата на Община Главиница – за целта Ви е необходимо да знаете своя индивидуален ПИН, който е издаден от общинска данъчна служба.

Размерът и дължимия данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства се съобщава чрез писма, доставени от Български Пощи.

 

Отдел „Местни данъци и такси”

 

7630 гр.ГЛАВИНИЦА,   ул.”ВИТОША” №44                 тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.