Декларации, удостоверения и служебни бележки

 

Декларации, удостоверения и служебни бележки
 00 download 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ - по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ doc small
 00 download 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т.1, от ЗМДТ и по чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ) на територията на община Главиница, за осбовождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване 
doc small
 00 download 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху НАСЛЕДСТВАТА
doc small
 00 download 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък  при придобиване  на  имущества
doc small
 00 download 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежаван лек автомобил
doc small
 00 download 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежавано  пътно  превозно  средство, без леки  автомобили
doc small
 00 download 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежавано  плавателно средство
doc small
 00 download 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за  притежавано  въздухоплавателно  средство
doc small
 00 download 9 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за закриване на партида за превозно средство
doc small
 00 download 10 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
doc small
 00 download 11 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
doc small
 00 download 12 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61x от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметровите  превози на пътници
doc small
 00 download 13 - ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК за данъчна оценка на недвижим имот
doc small
00 download 14 - ИСКАНЕ за издаване на документ - удостоверения, служебни бележки
doc small
00 download 15 - ДЕКЛАРАЦИЯ за притежаване на куче

doc small

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.