▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

    На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.08.2022 год. /четвъртък/ в заседателната зала на хотел „Малибу 4“ к.к. Албена, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
          - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 11:00 часа;
          - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 11:00 часа.
  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 19.08.2022 год. /петък/ от 11:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на хотел „Малибу 4“ к.к. Албена при следния проекто – дневен ред:
 
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

4. Разглеждане на докладна записка относно: Именуване на улица в землището на с. Сокол.

Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

5. Разни

 
 
Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.