▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА
 
        На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.06.2021 год. /четвъртък/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:
              - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;
              - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.
     На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.06.2021 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
4. Разглеждане на докладна записка относно: Продажба на движими вещи - общинска собственост.
Внася: Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
 
5. Разни
 
 Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.