Написано от Общ. съвет на .

 

Мотиви към проект за изменение и допълнение на Наредба №34 за управление на горските територии на община Главиница

Проект за изменение и допълнение на Наредба №34 за управление на горските територии на община Главиница

 

Печат