▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

МАНДАТ 2015 - 2019 год.

 MesutAlish1

Месут Махмуд Алиш -  Председател на Общински съвет

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 Shengul Abil

Шенгюл Касим Абил  - Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Средно

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 ДимитърСяров

Димитър Петров Сяров Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Средно

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 BoianTomov

Боян Василев Томов – Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Средно специално

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 GulseverMehmed

Гюлсевер Шевкъ Мехмед – Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Средно специално

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 Erhan Mehmed

Ерхан Юсуф Мехмед - Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Средно

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Славко Ст. Стефанов - Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 Iozdjan Shaban

Йозджан Шабан Расим - Общински съветник

Мандат на ПП „ДПС”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 RashkoDenev

Рашко Станчев Денев - Общински съветник

Мандат на ПП „ГЕРБ”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Себахтин Мюмюн ХалидОбщински съветник

Мандат на ПП „ГЕРБ”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Никола Петров ДимовОбщински съветник

Мандат на ПП „ГЕРБ”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 HHamdi

Хюсеин Муталиб ХамдиОбщински съветник

Мандат на КП „РБ”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 ErtunchAhmed

Ертунч Юдаим Ахмед - Общински съветник

Мандат на КП „РБ”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 ErjivanTasin

Ердживан Мюмюн Тасин -Общински съветник

Мандат на КП „РБ”

Образование: Средно специално

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 SeifiSalim

Сейфи Лютфи Салим - Общински съветник

Мандат на КП „РБ”

Образование: 

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 ZiaedinIsmail

Зияедин Назим Исмаил - Общински съветник

Мандат на КП „РБ”

Образование: Средно

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 ParvoletaAntonova

 Първолета Рангелова Антонова - Общински съветник

Мандат на ПП „БСП”

Образование: Висше

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт