▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба №31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

 

НАРЕДБА №31 за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница

00 download

 

Измененията и допълненията н настоящата Наредба са приети с Решение № 254 по Протокол №28/30.05.2017 г. и влиза в сила след законовия срок от приемането й от Общински съвет гр. Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт