▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • НАРЕДБА №3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

НАРЕДБА №3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница

 00 download

 

Измененията и допълненията в настоящата Наредба са приети с решение № 41 от протокол № 7/ 08.01.2016 год. и влизат в сила от датата на приемането им.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт