ПОКАНА - Експертни екипи от отдел „Пенсии“ на НОИ - Силистра ще предоставят на своите бъдещи клиенти услугата „ Изчисляване на прогнозна пенсия“.

Написано от Админ на .

 

   ПОКАНА

 

Уважаеми жители на Община Главиница,

    Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Силистра организира консултиране на гражданите, за избор на по-благоприятен прогнозен индивидуален  коефициент за изчисляване размера на пенсия, чрез използване на електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“.

    Консултациите ще се проведат на на  13 и 22 май 2019 г. от 9.00 до 13.00 часа община Главиница, в сградата на Общински съвет – I етаж гр. Главиница.

    Експертни екипи от отдел „Пенсии“ ще предоставят на своите бъдещи клиенти услугата  „ Изчисляване на прогнозна пенсия“.

    За да бъде извършено изчислението, е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

  1. Лична карта;
  2. Удостоверение за осигурителен доход  обр. УП – 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор;
  3. Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

    Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 .След тази дата, информацията за осигурителен стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

Печат