ПРОТОКОЛ №3 - разпределение на общински имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ за индивидуално ползване

Написано от Админ на .

 

 

ПРОТОКОЛ №3 - разпределение на общински имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ за индивидуално ползване pdf

 

 

 

Печат