Написано от Общ. съвет на .

 

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците /2019-2020/

 

Прието с Решение №468 от Протокол №57/30.04.2019 год.

Печат