Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-459 гр. Главиница, 08.06.2018 г. - ПУП- план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 016050 с. Листец pdf

 

Печат