• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • СЪОБЩЕНИЕ - На 26 септември 2017г. от 10:00 часа в Конферентна зала на община Главиница се проведе откриваща Пресконференция по Компонент 1 по проект №BG05M9OP001-2.005-0136

Полезна информация

  • За земеделските стопани
  • За Пчеларите
  • Реализирани проекти
  • Активни проекти

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт