ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

 

Календар за местни данъци и такси

По Закона за местните данъци и такси дължите:

До 31.01.2019 год.

 • Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто.

 

До 31.03.2019 год.

 • Плащане на такса за притежаване на куче.

До 30.04.2019 год.

 • Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.

До 30.06.2019 год.

 • Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.

До 31.07.2019 год.

 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.

До 31.10.2019 год.

 • Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
 • Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.

31.12.2019 год.

 • Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт