ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ГРАО

 

ПРИЛОЖЕНИЯ №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 5с, 6, 7, 8, 10, 11
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №1 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №2 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №3 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №4 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №5
doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №5А doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №5Б doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №5В
doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №5С doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №6 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №7 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №8 doc small
 00 download ПРИЛОЖЕНИE №9 doc small
00 download ПРИЛОЖЕНИE №10 doc small
00 download ПРИЛОЖЕНИE №11 doc small

 

.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт