Написано от Админ на .

 

00 download График за добив на дървесина  съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост

 

Печат