МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 1.7. "Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията"

 

 logo mig 19.4

 

  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 1.7. "Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и  нетехнологични иновации в предприятията" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

          Във връзка с предстоящия прием през 2019 г. на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка  1.7. "Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и  нетехнологични иновации в предприятията" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

  Проект на пакет документи по мярка 1.7.

Вашите предложения за изменения и допълнения към Пакета от документи, моля изпращайте в писмен вид на                   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

           Срок за предложения  и становища  от заинтересовани лица е до:16.07.2019 г.

         Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Пакета от документи за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения. Пакета от документи и образците ще бъдат публикувани на настоящия сайт.

 

 https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/187-1-7.html

 

Печат

ПОКАНА - МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ВИ КАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2019 г. /понеделник/ ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

logo mig 19.4

 

П О К А Н А

Уважаеми съграждани и жители на общините Главиница и Ситово,

Уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ

В ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2019 г. /понеделник/ ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

Програмата включва:

 1. Представяне на напредъка при изпълнение на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа, която се прилага през програмния период 2014- 2020 г., в т.ч.:
 • Мерките от Програмата за развитие на селските райони, включени в Стратегията
 • Мерките от ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Наука и образование за интелигентен растеж, включени в Стратегията
 1. Представяне на резултатите от проведени проучвания на територията
 2. Представяне на Индикативния времеви график за прием на проектни предложения до края на 2019 година по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа се реализира с подкрепата на:

 • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
 • Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
 • Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово се изпълнява от МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа по споразумение РД-50-34 от 20.04.2018г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПРЧР и на ОПНОИР, за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

За връзка с екипа на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа:

гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а,

тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Печат

Още статии ...

 • 1
 • 2

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт