Кметство с. Подлес се обръща към всички, които биха желали да подпомогнат изграждане на Параклис „Св. Константин и Елена“ в с. Подлес, община Главиница, област Силистра.

 

Кметство с. Подлес се обръща към всички, които биха желали да подпомогнат  изграждане на Параклис „Св. Константин и Елена“ в с. Подлес, община Главиница, област Силистра.

Банкова сметка, по която може да се извърши дарението е:

         Банка: ЦКБ, клон Силистра

         Община Главиница

IBAN: BG96 CECB 9790 3347 8356 00

BIC:    CECBBGSF

Основание: Дарение за Параклис „Св. Константин и Елена“

     с.  Подлес

Лице за контакти: Милена Атанасова – кмет на кметство с. Подлес

Телефон за връзка: 0888 185 200

Печат

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ!!!

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ!!!

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Главиница уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за

обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

от Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), за закупуване на сметосъбираща техника, включваща сметосъбиращ автомобил (втора употреба) и контейнери тип „Бобър“ – 1,1 м3 – ( 100 броя ), при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга /номинална стойност/ - 120 000 лв.;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – целеви, дългосрочен безлихвен заем;
 • Начин на обезпечаване – чрез запис на заповед, обезпечаващ пълния размер на заемната сума;
 • Условия за погасяване – съгласно ред, определен от ПУДООС, с възможност за предсрочно погасяване на част или целия дълг;
 • Лихвен процент – няма /безлихвен заем/;
 • Такси и комисионни – съгласно условията от ПУДООС.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе от 14:00 часа на 27.04.2017г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Главиница /ІV етаж/. 

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница 

 


СТАНОВИЩЕ НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

stanovishte rios ruse

 

Печат

Още статии ...

 • 1
 • 2

Полезна информация

 • За земеделските стопани
 • За Пчеларите
 • Реализирани проекти
 • Активни проекти

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт