ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ КРЕДИТНИ /ФИНАНСОВИ ИСТИТУЦИИ

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ КРЕДИТНИ /ФИНАНСОВИ ИСТИТУЦИИ
С настоящата покана, Община Главиница кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за възстановяване на средства от наложена финансова корекция за проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, община Главиница, област Силистра“ по ПРСР 2007 – 2013 г.”

..........................

 

- ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ КРЕДИТНИ /ФИНАНСОВИ ИСТИТУЦИИ pdf

- ДОКУМЕНТАЦИЯ - ZIP формат

- Годишните финансови отчети за 2016 и 2017одишните финансови отчети за 2016 и 2017

 Решение №417 от Протокол №51/12.12.2018 год. на Общински съвет - Главиница.

Община Главиница
7630 гр. Главиница,
ул. „Витоша“ №44,
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: 08636/ 20 40
лице за контакт: г-жа Сузан Акиф – директор на Дирекция «Финасово и административно обслужване»

 

Печат

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019Г

 

Кметът на Община Главиница г-н Неждет Джевдет

на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на чл.30 от  Наредба №26  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и  за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница

КАНИ

обществеността на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019Г

 

         Уважаеми съграждани,

Бюджетът на Община Главиница е основния финансов план на общината, свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт и други.

Публичното обсъждане на проект на бюджет за 2019г. ще се състои на 09.01.2019г. /сряда/ от 1630 часа в заседателната зала на общината /ІV етаж/.

Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Вашите мнения, препоръки и предложения може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Проект на Бюджета на Община Главиница за 2019година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината:  www.glavinitsa.bg.

- Приложение №1 приходи Бюджет 2019 год.

- Приложение №2 държавни дейности 2019 год.

Приложение №3 местни дейности и дофинансиране 2019 год.

 

 

Неждет Джевдет

Кмет на община Главиница

 

Печат

Още статии ...

  • 1
  • 2

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт