▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • Комисии към общински съвет

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Постоянни комисии към Общински съвет гр. Главиница
мандат 2015 – 2019 год.

  Постоянна комисия по бюджет и финанси

1.Славко Стефанов Стефанов – Председател;
2. Ерхан Юсуф Мехмед - член
3. Първолета Рангелова Антонова - член
4. Себахтин Мюмюн Халид - член
5. Хюсеин Муталиб Хамди – член

 Постоянна комисия  по стопански дейности, екология и транспорт

1. Йозджан Шабан Расим – Председател;
2. Шенгюл Касим  Абил - член
3. Първолета Рангелова Антонова - член
4. Боян Василев Томов - член
5. Ертунч Юдаим Ахмед - член

 Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

1. Никола Петров Димов – Председател;
2. Боян Василев Томов - член
3. Гюлсевер Шевкъ Мехмед - член
4. Шенгюл Касим  Абил - член
5. Сейфи Лютфи Салим - член

 Постоянна комисия по образование, религия и спорт

1. Първолета Рангелова Антонова – Председател;
2. Йозджан Шабан Расим - член
3. Димитър Петров Сяров - член
4. Ерхан Юсуф Мехмед - член
5. Ердживан Мюмюн Тасин - член

Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

1. Рашко Станчев Денев – Председател;
2. Славко Стефанов Стефанов - член
3. Зияедин Назим Исмаил - член

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт