▌Общинска администрация

КМЕТ

kmet

 

АВТОБИОГРАФИЯ

 

 1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена

Неждет  Джевдет  Ниази

Дата на раждане

05 декември 1979 г.

Място на раждане

село Сокол, община Главиница, област Силистра

 

 1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Учебно заведение

ОКС

Година

Специалност

РУ”Ангел Кънчев”- гр. Русе

Магистър

2017 г.

Право

ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” – гр. В. Търново

Магистър

2005 г.

Публична администрация

РУ”Ангел Кънчев”- гр. Русе

Магистър

2002 г.

Екология и опазване на околната среда

 

 1. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 • Шест /6/ години трудов стаж /от 2010 до 2016 г./ в Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ – гр. Главиница на длъжност „Директор“.
 • Осем /8/ години трудов стаж /от 2002 до 2010 г./  в Общинска администрация гр. Главиница на длъжност главен специалист „Земи, мери, гори и води”;

 1. КВАЛИФИКАЦИИ
 • Сертификат №774/25.05.2008г. за преминато обучение по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. издадено от ЦОК към ФРМС;
 • Сертификат №SUOS 48/16.05.2006г. за обучение по „Системи за управление и опазване на околната среда. Вътрешни одитори” издадено от Федерация на научно-техническия съюз;

     - Удостоверение за завършен курс по ангийски език, ниво А2 с №00606/10.11.2006г.;

     - Удостоверение за завършен курс по ангийски език, ниво В1 с №00705/27.03.2007г;

 

 1. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ
 • Удостоверение за професионално обучение по компютърна грамотност №46/22.05.2000г.
 • Удостоверение за завършен курс за напреднали базови компютърни умения №6429/03.07.2006г. издадено от МДААР.

 1. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: женен с две деца.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт