▌За Общината

  • Начало
  • ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ПАМЕТНИЦИ И МУЗЕИ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ПАМЕТНИЦИ И МУЗЕИ

Музеи

  Историческият музей в село Зафирово е съграден през септември 1987 г. по инициатива на читалищното ръководство. Помещава се в едноетажна сграда в романски стил. Уредник на музея е Румен Липчев, музеен служител от Окръжния музей в Силистра. Селският исторически музей систематизира информация за най-важните исторически обекти и събития в района. 

  В първата зала са изложени първобитни сечива, карта на римски провинции, римски крайдунавски път и останки от тракийска могила в с. Сокол. Втората зала представя дървени и битови сечива, глинени съдове, битови тъкани престилки, възглавници, пешкири, мъжко и женско облекло. В третата зала са систематизирани карти и писмени документи за важни събития през турско владичество. Четвъртата зала е най-голяма по площ - материалите са предимно снимкови от живота на местното добруджанско население до 1985 г.  В момента музеят се поддържа от кметство Зафирово.

 

Забележителности

Освен блатото край село Малък Преславец, обявено за природна забележителност, на територията на общината се намират многовековни археологически обекти с национално значение: тракийски могили до с. Сокол, старият римски път, свързващ в миналото градовете, разположени по поречието на река Дунав, Омуртаговия Преславен дом на река Дунав.

За Омуртаговия Преславен дом на Дунав край с. Малък Преславец узнаваме от надписа, издълбан на една мраморна колона в църквата “Св. 40 мъченици” в гр. Велико Търново, който е бил преписан и издаден за първи път от Христо Даскалов от Трявна през 1859 г. Този надпис и всички първобългарски надписи, открити до 1905 г., са издадени и преведени в том 10 на “Известията на руския археологически институт в Цариград” от директора на института Теодор Успенски.

Хан Омуртаг (814-831), след като направил своя Преславен дом на Дунав, издълбал на мраморна колона с гръцки букви първобългарски надпис, за да увековечи това важно събитие от своята строителна дейност.

През време на Второто българско царство Иван Асен ІІ издигнал храма “Св. 40 мъченици” в Велико Търново по случай Клокотнишката победа над гърците през 1230 година. Тогава мраморната колона с Омуртаговия надпис била пренесена и използвана като подпорен стълб на църквата. Колоната и надписът са запазени до днес. Върху мраморната колона Омуртаг наредил да се издълбае надпис, който да напомня на бъдещите поколения на българското племе за неговата строителна дейност. Част от надписа гласи: “Човекът даже и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като разглежда тази писмена, да си спомня за този, който я е направил. Името пък на владетеля е ханъ ювиги Омуртагъ. Дано Бог да го удостои да проживъе сто години.”

В развалините на Градището, където е бил Преславният дом на Дунава, е намерена мраморна плоча с надпис, който говори за сраженията на българския хан Крум с византийския император Никифор в 811 година. Мраморната плоча с надписа се съхранява в Археологическия музей в София.    За красотите на местността Градището и край Преславния дом на Дунава, допълнени с уникалното    Малкопреславско блато, свидетелства и едно писмо от миналото на киевския княз Светослав, посетил   Малък Преславец (Кадъ кьой), до майка му:“… Майко, ако искаш да видиш по-красива земя от Киевската, ела в Кадъ кьой…” Това писмо се съхранява в Държавния исторически музей в София.

В с. Зарица е живял и творил народният поет Мехмед Джон. Мехмед Мюзеккя Джон е роден на 15.03.1895 год. в Дуловското село Златоклас. Основното си образование завършва в румънския град Меджидие. Много рано остава сирак. Твърде млад се отдава на поетично творчество. Известно време сътрудничи на издавания в Силистра вестник “Чардак”. По-късно започва да работи като учител в с. Зарица. Даскалува 27 години, като учи на четмо и писмо стотици деца. В края на педагогическия си път заслужено е награден с орден “Кирил и Методий” ІІ степен. Признанието Джон Новатор получава още като млад учител в с. Звенимир, където за първи път въвежда светското обучение (1911 г.). Дотогава според религията момичетата и момчетата се обучават поотделно и се изучават само религиозни текстове. По-късно няколко години е кмет и се откъсва от учителската професия, но не престава да се занимава с образованието на съселяните си. В пет села построява училища. Мехмед Джон е председател на първото ТКЗС в този край – в с. Зарица (1949 г.). През 1956 г. е приет за член на Съюза на българските писатели. Общува и с други поети, творящи на турски език. През 1960 година, вече 65-годишен, Мехмед Джон издава своята първа стихосбирка – “Песни за новия ден”, а на 70 години – втората, “Потта от челото ми”. Мехмед Мюзеккя Джон умира на 3 април 1974 г. Погребан е в с. Зарица.

За първи път през 1994 година се организират тържества в негова чест, съпроводени с литературни четения. През 1997 година се създава фондация “Мехмед Джон”, а от следващата година читалището в с. Зарица носи неговото име.Фондация “Мехмед Джон” е създадена на 26 юни 1997 г. в гр. Главиница с идеална цел – като независима културно-просветна организация да съдейства за развитието и естетическото възпитание на децата и юношите в духа на хуманизма и демокрацията в нашата страна. Фондацията работи за откриване на млади дарования в областта на науката и изкуството, за подпомагане на тяхната творческа изява и развитие, за разширяване на международното сътрудничество между обществени организации и личности с творчески интереси. Фондация “Мехмед Джон” е самостоятелно юридическо лице с председател Джеват Яшар.

На територията на общината има многовековни археологически обекти с национално значение: Тракийски могили до с. Сокол; старият римски път, свързващ в миналото градовете разположени по поречието на река Дунав; Омуртаговия Преславен дом на река Дунав; блатото край село Малък Преславец.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт