Написано от Общ. съвет на .

 

Проект за  нова Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница

Мотиви към проект на нова Наредба №17 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница

 

 

Печат