Написано от Общ. съвет на .

Проект за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.

Мотиви към проекта за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.

Печат