Написано от Админ на .

 

ПРОЕКТ - Изменение и допълнение на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница pdf

Приложение №1, Приложение №2 pdf


МОТИВИ към проекта за изменение и допълнение на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница pdf

 

Печат