Написано от Общ. съвет на .

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

Проект за Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

Печат