Написано от Общ. съвет на .

 

Проект - Наредба за символите и отличията на Община Главиница.

Мотиви към проекта за Наредба за символите и отличията на Община Главиница.

 

Печат