Написано от Админ на .

 

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 8 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Главиница pdf

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) pdf

 

Печат