Написано от Админ на .

 

- ПРОЕКТ - ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
pdf

- ПИРО-ЗОНИ pdf

 

 

Печат