Написано от Общ. съвет на .

Мотиви: Правилник за организацията и дейността на общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Проект! Правилник за организацията и дейността на общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Печат