Написано от Админ на .

 

- Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница pdf

- Мотиви към Проекта pdf

 

 

 

Печат