Написано от Общ. съвет на .

 

Мотиви за изменение на Наредба №16 на ОбС - Главиница за определяне размера на местните данъци.

Проект за изменение на Наредба №16 на ОбС - Главиница за определяне размера на местните данъци.

Печат