Написано от Общ. съвет на .

 

Мотиви към изменеие и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

Печат