Написано от Общ. съвет на .

 

Мотиви  за изменение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Главиница

Проект за изменение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Главиница

Печат