ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ

Традиционни събори и чествания

Традиционни събори и чествания са общинския преглед на художествената самодейност, празниците на града и общината, както и новогодишните празници.

 

Празници на населените места

 

  Запазена е традицията за „Празник на моето село” или така нареченият „сбор” на празнични дати в селата Зафирово, Сокол, Звенимир, Долно Ряхово, Малък Преславец, Стефан Караджа, Подлес и други.

Печат