▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“

Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“

Приета с Решение №297 по Протокол №41/30.06.2022 год. на Общински съвет - Главиница

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.