Написано от Общ. съвет на .

 

Решение №29 от 10.04.2020 год. на Административен съд - Силистра

 

 

Печат