ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Написано от Админ на .

1. Общинско предприятие "Общински имоти и комунални дейности" е специализирано звено на Община Главиница за осъществяване на стопанска дейност с предмет- управление на общинска собственост и комунална дейност. Основната цел е ефективното управление на общински имоти  от общински поземлен фонд и предоставяне на услуги на населението на гр. Главиница.
 

Мюмюн Ефраил-директор на ОП "Общ. имоти и КД"
тел: 08636/31 39; 0884 496 106
ул. "Георги Раковски" 5
 e-mail: op_imoti@ abv.bg 

http://bks.glavinitsa.bg

 

Печат