Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД №РД-01-372 гр. Главиница,12.06.2019, относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем с предназначение „ за офис“ представляващ етаж първи, част от обект „Пристройка” към сграда „Читалище” pdf

 

 

Печат