Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01-626, гр.Главиница,03.09.2018 г. - списък с имотите, които ще се отдават под наем за една година pdf

 

1.Приложение №1 - zip

2.Заявление - маломерни - doc small

3.Удостоверение за липса на задължения - doc small

 

 

 

 

Печат