Написано от Админ на .

 

Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, като в границите им са включени имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в землища на с.Зафирово. pdf

 

 

Печат