Написано от Админ на .

 

Заповед- № РД-01-338/02.11.2017 г.- относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от ОПФ.pdf

Печат