Написано от Админ на .

 

Заповед-№ РД-01-329/01.11.2017 г.- относно процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от четириетажна административна сграда с идентификатор №15031.501.419.1, предмет на АПОС № 3020/23.04.2012г.pdf

 

Печат