Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-619, гр. Главиница, 23.08.2022 г.,относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2022 - 2023 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване

 

ЗАПОВЕД № РД-01-619, гр. Главиница, 23.08.2022 г.,относно:процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската година 2022 - 2023 година на части от имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „ Пасище “ pdf

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт