Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД - 01 - 99 ,гр. Главиница, 28.02.2022 г.,относно: УЧРЕДЯВЯМ: на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ СТЕФАН КАРАДЖА – 1950 Г. ”, със седалище и адрес на управление Област Силистра, Община Главиница, с. Суходол, ул. Първа, № 1, ЕИК *********, безвъзмездно право

 

ЗАПОВЕД № РД - 01 - 99 ,гр. Главиница, 28.02.2022 г.,относно: УЧРЕДЯВЯМ: на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ СТЕФАН КАРАДЖА – 1950 Г. ”, със седалище и адрес на управление Област Силистра, Община Главиница, с. Суходол, ул. Първа, № 1, ЕИК *********, безвъзмездно право на ползване върху следните части от сгради- общинска собственост pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт