Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 371 от 28.04.2021 г., Относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие pdf

 

 

Печат