Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 9 от 11.01.2021 г., Относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие pdf

 

 

 

 

Печат