Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-01- 959 от 21.12.2020 г., Относно: процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост pdf

 

 

 

Печат